O dyrekcji artystycznej w Lublinie

NAPISANO O MNIE » O dyrekcji artystycznej w Lublinie

Śledząc życie muzyczne Lublina od lat, zauważam ogromne jego ożywienie od czasu nastania Agnieszki Kreiner na stanowisku szefa artystycznego filharmonii. Jej pełna rozmachu działalność jako animatora tegoż życia zaznaczyła się zwłaszcza w sezonie 95/96 powstaniem nowych cykli koncertów i udaną kontynuacją tych, które stworzyła wcześniej. Obok tradycyjnych wieczorów abonamentowych, dużym zainteresowaniem cieszył się wrześniowy festiwal Muzyka w zabytkach Lublina. Przez cały sezon rzesze młodych słuchaczy przyciągał sympatyczne, popularyzatorski cykl dla szkół: Kto się boi filharmonii. Tradycją stały się miłe Koncerty familijne, w których obok wytrawnych muzyków mogliśmy podziwiać najmłodszych adeptów sztuki, uczniów szkół muzycznych... Dużym powodzeniem wśród melomanów cieszył się również najnowszy cykl: Opera na estradzie, którego zaistnienie zawdzięczamy wieloletniej praktyce operowej Agnieszki Kreiner... Jakby tego było mało, sprężyli się również lubelscy kompozytorzy... Poziom koncertów rośnie, czym mam nadzieję zaostrzyć apetyty melomanów również na przyszły sezon.
Magdalena Mańkowska
Kurier Lubelski1996