O premierze Balu kadetów Johanna Straussa w Teatrze Wielkim w Warszawie

NAPISANO O MNIE » O premierze Balu kadetów Johanna Straussa w Teatrze Wielkim w Warszawie

Na szczególne uznanie zasłużyła orkiestra, która grała Straussowskie melodie i Agnieszka Kreiner, która dyrygowała z temperamentem i znajomością sekretów tej wiedeńskiej muzyki. 
Janusz Ekiert
Express Wieczorny 1986