O Uprowadzeniu z seraju Mozarta w teatrze Wielkim w Warszawie

NAPISANO O MNIE » O Uprowadzeniu z seraju Mozarta w teatrze Wielkim w Warszawie

Sama opera, czy też śpiewogra, ma ustaloną rangę arcydzieła i wszystko zależy od tego, jak się ją zagra i zaśpiewa. Otóż Agnieszka Kreiner poprowadziła ją delikatnie i miękko, nie przeciągając tempa i nie przerysowując muzyki w stronę buffo, przeciwnie, wydobywając śpiewność, nastrój pogody i żartobliwości, a jednocześnie pomagając wykonawcom...
Andrzej Wróblewki „Ibis”
Życie Warszawy 1985