O jubileuszu profesora Stefana Kamasy

NAPISANO O MNIE » O jubileuszu profesora Stefana Kamasy

Agnieszka Kreiner po raz kolejny pokazała, jak wspaniałym pomysłem była jej idea utworzenia takiego zespołu. Próby trwały krótko – ale brzmienie znakomite.... 
.... Dyrygentka wydobyła z zaledwie 14-osobowego zespołu zarówno siłę, jak i uczucia, muzyka niosła się przepięknie, wibrując między wykonawcami, słuchaczami a dziełami sztuki artystów okręgu zakopiańskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, które tym razem zdobiły ściany galerii.
Jubilat przedstawił się nam najpierw w „nowym” (bo zrekonstruowanym dopiero w 1996 r.) koncercie Es-dur Bacha. Po przerwie Stefan Kamasa zagrał altówkowy koncert G-dur Georga Philippa Telemanna, którego część trzecia – andante -  zabrzmiała absolutnie przepięknie, całkowicie uwodząc słuchaczy delikatnym frazowaniem, elegancją brzmienia i skłaniającą do refleksji dynamiką. Towarzyszący muzycy grali jak w natchnieniu, a słuchacze dali się całkowicie urzec finezji baroku.
Maciej Pinkwart
Tygodnik Podhalański 2005